top of page

Denkt u ook aan morgen?

pensioen

Dichterbij dan u denkt..

Over TPC

TPC

Trepels Pensioen Consultancy (TPC) biedt o.a. professionele adviseurs hoogwaardig pensioenadvies. Hierbij staat niet het product, maar het advies centraal, onafhankelijk van de verkoop van pensioenproducten. 

"Deskundig, betrokken, onafhankelijk, integer en met veel ervaring."

Door met TPC samen te werken voldoet de professionele adviseur niet alleen aan de specifieke zorg- en informatieplicht die vanuit wet- en regelgeving zijn opgelegd, maar slaan we op deze manier ook de handen ineen om de klant het beste te bieden. Daarbij streven we naar een gezamenlijk doel; een goede relatie met wederzijdse tevredenheid. 

 

"Dankzij mijn studie en ervaring kan ik naast de professionele adviseur ook werkgevers, ondernemingsraden en uiteraard particulieren van dienst zijn." -  Johan Trepels

Johan

Trepels

Achter Trepels Pensioen Consultancy staat J.P.G.M. (Johan) Trepels, CPC, AFM (Autoriteit Financiële Markten) gecertificeerd pensioenadviseur en lid van de VvPj (Vereniging van Pensioenjuristen). In 1980 is Johan gestart als assurantieadviseur, al snel raakte hij besmet met het pensioenvirus. De postacademische leergangen Pensioenrecht (2009/2010) en Fiscaal Pensioenrecht (2011) aan de VU in Amsterdam lagen ten grondslag aan zijn carrière.

"Ik raakte besmet met het pensioenvirus."

"Van 2011 tot 2019 was ik bestuurslid van een drietal bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder Vlep (Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveebedrijf) en AMF (het Algemeen Mijnwerkersfonds).

 

Door die bestuursfuncties heb ik binnen de branche een groot netwerk kunnen opbouwen waar mijn relaties van kunnen profiteren. Daarnaast heb ik als pensioenfondsbestuurder vanaf de keukentafel onder andere mee kunnen beslissen in de problematiek van de verplichtstelling van de Wet Bpf 2000 (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000).

 

Voor u een voordeel omdat ik als een van de weinigen ook vanaf de andere kant van de tafel ervaring heb kunnen opdoen."

Over mij
Diensten

diensten

TPC adviseert uitsluitend over pensioen en overige oudedagsvoorzieningen. Daarbij houd ik rekening met de feitelijke situatie, uw wensen en behoeften, de financiële mogelijkheden én met het wettelijke kader. 

TPC is geen intermediair, dat betekent dat u bij TPC geen pensioen- of verzekeringsproducten kunt kopen. Ik bemiddel niet in deze producten en ik heb geen agentschappen of aanstellingen bij verzekeringsmaatschappijen of pensioenuitvoerders. TPC opereert volstrekt onafhankelijk en uitsluitend in het belang van de cliënt. Ik heb geen enkele (juridische) band met bank, verzekeraar of pensioenuitvoerders.

"Ik opereer volstrekt onafhankelijk en uitsluitend in het belang van de cliënt."

Ondanks dat ik niet bemiddel kan ik u, indien gewenst, begeleiden bij de inkoop van pensioen- of verzekeringsproducten. U heeft immers vaak een kennis- en ervaringsachterstand ten opzichte van de aanbieders of intermediair. Ik ondersteun u daarbij rechtstreeks vanuit mijn kennis en ervaring zodat deze achterstand wordt overbrugd en er een gelijk speelveld ontstaat tussen de aanbieder(s) en u als inkoper. Uiteraard uitsluitend in uw belang.

Cliënten

cliënten

money.png

Accountants

en fiscalisten

De accountant of de fiscaal adviseur ondersteun ik graag met gespecialiseerde pensioenkennis.

law.png

advocaten

Ook bij echtscheiding is pensioen vaak een onderbelicht aspect. Ik leid pensioengevolgen in goede banen.

assurantie.png

assurantie intermediair

De assurantie-intermediair moet zijn cliënt over een

breed vakgebied van dienst zijn. Ik geef graag mijn advies.

stocks.png

DGa

De DGA (Directeur-grootaandeelhouder) vormt een belangrijke pijler voor een primair, fiscaal en juridisch, pensioenadvies. Ook voor een second opinion.

particulier.png

Particulieren

 Vaak is onduidelijkheid over de pensioensituatie oorzaak van zorgen. Inzicht en overzicht kunnen pensioen- problemen aanpakken.

employer.png

Werkgevers

TPC brengt uw pensioenregeling in lijn met uw wensen. Samen met u bepalen we de regeling die het best bij u past.

overig.png

Overig

Ondernemingsraden, deelnemersraden, gepensioneerden en overige groepen werknemers.

neem contact op voor meer informatie

Contact
bottom of page