Spring naar inhoud

Werkzaamheden

Werkzaamheden

 

TPC adviseert uitsluitend over pensioen en andere oudedagsvoorzieningen. Daarbij houd ik rekening met de feitelijke situatie, uw wensen en behoeften, de financiële mogelijkheden én met het wettelijke kader. Hierbij conformeer ik mij onder andere aan de leidraad pensioenadvies zoals deze door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gepubliceerd.

TPC is geen assurantie-intermediair. Dat betekent dat u bij TPC geen pensioen- of verzekeringsproducten kunt kopen. Ik bemiddel niet in deze producten en ik heb geen agentschappen of aanstellingen bij verzekeringsmaatschappijen of pensioenuitvoerders. TPC opereert volstrekt onafhankelijk en uitsluitend in het belang van de cliënt. Ik heb geen enkele (juridische) band met bank, verzekeraar of pensioenuitvoerders.

Ondanks dat ik niet bemiddel, begeleid ik u indien gewenst bij de inkoop van pensioen- of verzekeringsproducten. U heeft immers vaak een kennis- en ervaringsachterstand ten opzichte van de aanbieders of intermediair. Ik ondersteun u daarbij rechtstreeks vanuit mijn kennis en ervaring zodat deze achterstand wordt overbrugd en er een gelijk speelveld ontstaat tussen de aanbieder(s) en u als inkoper. Uiteraard uitsluitend en alleen in uw belang.

 

Cliënten:

1. Accountants en fiscalisten

De accountant of de fiscaal adviseur ondersteun ik graag met gespecialiseerde pensioenkennis. De focus van de dienstverlening is veelal de pensioenproblematiek van de cliënt van de accountant of fiscalist. Hierbij kunt u denken aan de toekomstvoorzieningen van de IB ondernemer of de pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder met het pensioen in eigen beheer, extern verzekerd pensioen of een combinatie daarvan.

2. Advocaten

Ook bij echtscheiding is pensioen vaak een onderbelicht aspect. Daarbij spelen niet alleen emotionele maar ook civiele en fiscale Wetgeving een belangrijke rol.

Bij fusie- of juist ontvlechtingstrajekten kan mijn pensioenexpertise worden ingezet om de pensioengevolgen in goede banen te leiden.

3. Assurantie-intermediair

Het assurantie-intermediair moet zijn cliënt over een breed vakgebied van dienst zijn. Daarbij wordt de wetgever met haar toezicht (AFM en de WFT) steeds alerter op de inhoud van de gegeven adviezen. Het is haast onmogelijk om op ieder onderdeel van het vakgebied specialist te zijn. Juist in die gevallen biedt TPC advies.

4. DGA

De DGA (Directeur-grootaandeelhouder) vormt een belangrijke pijler, niet alleen voor een primair, fiscaal en juridisch, pensioenadvies maar zeker ook voor een second opinion.

5. Ondernemingsraden, deelnemersraden, gepensioneerden en overige groepen werknemers

Communiceren met een pensioenfonds of verzekeraar over de pensioenregeling is niet eenvoudig en geeft zelfs aanleiding tot misverstanden. Daarom zijn niet alleen werkgevers voor advies rondom hun (collectieve) pensioenregeling geholpen met advies, maar ook groepen werknemers of de ondernemingsraad. Bijvoorbeeld voor een second opinion.

6. Particulieren

Natuurlijk zijn particulieren ook van harte welkom. Vaak is onduidelijkheid over de pensioensituatie oorzaak van zorgen. Inzicht en overzicht is nodig om het mogelijke pensioenprobleem aan te pakken.

7. Werkgevers

Pensioenen staan steeds vaker op de agenda. Bijvoorbeeld advies voor het opzetten van een nieuwe pensioenregeling of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van een bestaande pensioenregeling. TPC brengt uw pensioenregeling in lijn met uw wensen. Samen met u bepalen we de regeling die het best bij u past. We formuleren samen de belangrijkste uitgangspunten en vertalen deze in een pensioenadvies dat u zelf of met begeleiding gaat inkopen.